Smart Safety Solution Kft. munka- és tűzvédelmi blogja

Halálvezető iparág – Munkavédelmi koordináció az építőiparban

Munkavédelmi koordináció az építőiparban

Építőipar – volt, van, lesz. Amíg emberek élnek a Földön, lakniuk és dolgozniuk kell valahol, így az otthonok, gyárak, irodaházak építése mindig sokaknak ad munkalehetőséget. Az építkezéseken dolgozó emberek mind különböző tudással, ismeretekkel, tapasztalattal veszik föl a munkát. Egy építőipari vállalkozás számára igazi kihívás, hogy megóvja ezeknek az alkalmazottaknak az egészségét, vagy éppen az életét. Ezt a célt szolgálja a munkavédelmi koordináció.

Építőipar, mint a leghalálosabb iparág?…

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium 2023. február 14-én tájékoztatót bocsátott ki, amelyben összegezték a 2022. év munkabaleseti statisztikáit. Iparágakra lebontva az látható, hogy esetszám szerint és arányaiban is az építőiparban történt a legtöbb halálos kimenetelű baleset, valamint súlyos balesetek is kiemelkedő százalékban történtek.

Munkabaleseti statisztika 2022. évről, az öt legtöbb halálos munkabalesetet bejelentett iparág:


ÉpítőiparFeldolgozóiparMezőgazdaságSzállítás, raktározásAdminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
Munkabalesetek száma összesen:101878765682945713
Halálos balesetek:21 (2%)10 (0,1%)9 (1,6%)8 (0,3%)6 (0,8%)
Súlyos baleset összesen:49 (4,8%)41 (0,5%)16 (2,8%)16 (0,5%)8 (1,1%)

Az építőipari munka jellegéből adódóan magas a munkabalesetek kockázata. Maga a munkakörnyezet és a munkafolyamatok, amik veszélyeket hordoznak magukban, kezdve a magasban történő munkavégzéstől, a nehézgépek kezelésén át, a párhuzamosan folyó, akár különböző cégek irányítása alatt álló munkafolyamatokig.

Mindemellett valószínűsíthető, hogy az emberi tényező is kritikus szerepet játszik a balesetek bekövetkeztében. Törekedni kell, hogy az építési területen dolgozó emberek megfelelő és hatékony munkavédelmi oktatásban részesüljenek. A munkavédelmi felszerelés megfelelő használatán kívül fontos, hogy ne csak megismerjék a szabályokat, de motiváltakká váljanak azok követésére, hiszen a felelősségteljes magatartás és a szabályok betartása csökkentheti a munkabalesetek számát.

A statisztikai adatok egyértelműen jelzik, hogy a munkavédelem és prevenció kiemelt fontosságú, fejlesztendő terület az építőiparban. Annál is inkább, mert gazdasági oldalról nézve egy súlyos baleset nem csak az érintett dolgozók életét és egészségét veszélyezteti, hanem jelentős anyagi károkat is okozhat az építkezés folyamatában.

Az építőiparban a balesetek megelőzését szolgáló stratégia számos előnnyel jár. Először is, az alkalmazottak biztonsága és egészsége a legfontosabb tényező, amely csökkenti a balesetek számát és az állomány fluktuációját, valamint javítja a munkahelyi légkört és a dolgozók teljesítményét. Emellett az építkezések hatékonyabb működése, az anyagi károk csökkentése és a projekthatáridők betartása is lényeges tényezővé teszi a munkabalesetek megelőzését.

A megfelelő munkavédelem és prevenció hozzájárul a dolgozók biztonságához és az építkezések hatékonyabb működéséhez.

Miért van szükség munkavédelmi koordinátorra?

A munkavédelmi koordináció gyakorlati megvalósítására a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet kimondja:

„3. § (1) A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 7. §-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat.
(2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott koordinátor ugyanaz a személy is lehet.”

Jogszabály szerint tehát biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (továbbiakban munkavédelmi koordinátor) alkalmazása kötelező már az építési tervdokumentáció elkészítésénél, később a kivitelezésnél is.

Ő az, aki munkavédelmi szempontból átlátja a folyamatokat, megtervezi és felügyeli a tevékenységeket, hogy minden a legnagyobb biztonságban haladjon.

A munkavédelmi koordinátor feladatai

A munkavédelmi koordinátor feladatai közé tartozik:

  • a munkavédelmi törvény és jogszabályok betartásának biztosítása az építkezésen
  • felügyeli a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet
  • segíti a munkaadót és dolgozókat a munkavédelmi kérdésekben
  • a munkahelyi veszélyeket azonosítja és értékeli
  • figyel a munkahelyi balesetek és megbetegedések megelőzésére
  • a védőfelszerelések használatának ellenőrzése
  • a dolgozók oktatása, felvilágosítása és tájékoztatása a munkavédelmi szabályokról és előírásokról

A munkavédelmi koordinátor szorosan együttműködik a munkáltatóval, a munkavédelmi hatósággal és más szakemberekkel a munkahelyi biztonság és egészségvédelem érdekében.

Munkavédelmi koordináció tervezése

A munkavédelmi koordinátor feladatai a jogszabály megfogalmazásában:

„7. § A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők:
a) koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását;
b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet;
c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében;
d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen:
da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását,
db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását.

8. § A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők:
a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és – amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges – a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák;
b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit;
c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra;
d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása;
e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.”

Szakmai segítség az építőipari munkabalesetek megelőzésében

Az építőiparban dolgozók számára a biztonságos munkavégzés elsődleges fontosságú. A megfelelő személyes védőeszközök használata, a munkaeszközök helyes használata, a megfelelő képzések és tréningek, valamint a hatékony kommunikáció és együttműködés mind kulcsfontosságú tényező a munkabalesetek elkerülése érdekében. Ha azonban mégis történik baleset, fontos, hogy azonnal cselekedjenek a dolgozók és az építkezés vezetői, és gondoskodjanak az érintett dolgozók támogatásáról, illetve teljesítsék törvényi kötelezettségeiket.

Építőipari vállalkozóként levesszük a munkavédelmi feladatok terhét a válláról. Keresse a Smart Safety Solution Kft. szakértő csapatát, és biztos lehet afelől, hogy a munkavédelmi feladatokat maradéktalanul teljesítjük. Legyen az Ön cége is a megelőzés mestere.