Smart Safety Solution Kft. munka- és tűzvédelmi blogja

Tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezés szolgálatában

Tűzvédelmi szabályzat fontos a tűz elleni védekezésben

Ahhoz, hogy megértsük, mi a tűzvédelmi szabályzat lényege, érdemes tisztázni magának a tűzvédelem fogalmának a tartalmát. Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról megfogalmazása alapján a tűzvédelem, vagyis a tűz elleni védekezés a következőket foglalja magában:

„a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása”

Tűzvédelmi szabályzat készítése

A tűzvizsgálat hatósági tevékenység, így a gazdasági társaságok kötelezettsége a megelőzésre és a keletkezett tüzek oltásának felelősségére vonatkozik. Ennek teljesítésére a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről ad jogszabályi útmutatást.

Az általános tűzvédelmi szabályokat minden esetben az adott szervezet tevékenységére és működésére egyedileg kell kialakítani, illetve összhangba hozni a helyszínre már érvényes tűzvédelmi szabályzattal, azzal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. Ilyen eset előfordulhat pl. egy épületrész bérélése és üzemeltetése esetén.

Kinek kell tűzvédelmi szabályzat

Először is lássuk, hogy a tűzvédelmi szabályzat kinek kötelező.

 • ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt 5-nél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek
 • tűz- és robbanásveszélyes anyagokkal dolgoznak vagy tárolják azokat.

Mikor kell tűzvédelmi szabályzatot készíteni?

Következő fontos kérdés, hogy a tűzvédelmi szabályzatnak mikor kell elkészülnie.

 • A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi szabályzatnak a rendeltetésszerű működés megkezdésének időpontjától alkalmazásba kell lépnie, így már a működés megkezdése előtt el kell készíteni a szabályzatot.
 • Tartós próbaüzem esetén (max. 6 hónap) ideiglenes szabályzat készíthető, melynek befejezése után 30 napon belül a tűzvédelmi szabályzatot végleges formában ki kell adni.
 • A szabályzatot érintő változások esetén is legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre, hogy a tűzvédelmi szabályzat naprakész legyen.

A tűzvédelmi szabályzat tartalma

A tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményei 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet megfogalmazásában:

„A szabályzatnak tartalmaznia kell:

 1. a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 2. a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;
 3. a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 4. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;
 5. a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 6. a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
 7. a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;
 8. a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
 9. a h) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
 10. a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint
 11. a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).”

Bizonyos esetekben a tűzvédelmi szabályzathoz mellékelni kell tűzriadó tervet is. A Tűzriadó tervet jogszabály szerint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) részletezi.

Ki készíthet tűzvédelmi szabályzatot

Tűzvédelmi szabályzatot legalább középfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy készíthet és módosíthat. Amennyiben a szabályozás felsőfokú képesítésű szakember közreműködését írja elő, akkor aszerint kell eljárni.

Jogszabály szerint Önnek mindenképpen tűzvédelmi szakemberrel együttműködve kell elékszítenie a Tűzvédelmi szabályzatát. Azon kívül, hogy így tehet eleget a jogi követelményeknek, Ön is biztos lehet abban, hogy minden számításba kerül a Tűzvédelmi szabályzat elkészítésekor.

A Smart Safety Solution Kft. küldetése a biztonság megteremtése a megelőzés által. Gyakorlott szakembereink rendelkezésére állnak Tűzvédelmi szabályzatának elkészítésében is.