Smart Safety Solution Kft. munka- és tűzvédelmi blogja

A munkavédelmi szabályzat szerepe a biztonságos munkavégzés megteremtésében

Munkavédelmi szabályzat védősisakkal

A munkavédelmi törvény előírja a munkáltató számára, hogy meg kell felelnie az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek. Azt azonban, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségét milyen formában, milyen eszközökkel és módon teljesíti, a törvényi szabályozás nem határolja be.

Mikor kell a munkáltatónak munkavédelmi szabályzatot készíteni?

A munkavédelmi törvény szabadkezet ad a munkáltatóknak abban, hogy a munkavédelmi követelményeket milyen módon teljesítik. A munkáltató rendelkezhet egyedi utasításban, illetve munkavédelmi szabályzatban. Ez utóbbi a munkavédelem követelményrendszerét, eljárási szabályait sok egyedi utasítás helyett egyetlen munkavédelmi utasításban, az úgynevezett munkavédelmi szabályzatban foglalja egységbe.

Felmerülhet a kérdés, hogy a munkavédelmi szabályzatnak hány főtől kell rendelkezésre állnia. A munkavédelmi szabályzat mint belső szabályozás nem függ a létszámtól, munkavédelmi szakmai követelmények határozzák meg.

A munkavédelmi szabályzat elkészítését mérlegelni kell, hogy a cégstruktúra megkívánja-e, ugyanis, amennyiben a szabályzat implementálásra került, akkor a munkáltató kötelessége azt frissen tartani, valamint betartani és betartatni. Amennyiben a hatóság ebben mulasztást tapasztal, bírság szabható ki a munkáltatóra.

Nincs annál kellemetlenebb helyzet, amikor egy vállalatra azért rónak ki büntetést, mert nem tartották be a munkavédelmi szabályzatukban foglaltakat, amit igazából el sem kellett volna készíteniük, mert minden, a szabályozáshoz szükséges írásos dokumentáció megfelelően rendelkezésre állt.

Amennyiben bizonytalan, hogy az Ön cégének szükésége van-e egyáltalán munkavédelmi szabályzatra, a Smart Safety Solution Kft. szakemberei készséggel segítenek ezt kideríteni.

A munkavédelmi szabályzat készítése

Bár a munkavédelmi szabályzat megléte törvényileg nem kötelező, egy egységes és átfogó megelőzési stratégiát a munkáltatónak kötelező kidolgoznia, amely kiterjed:

 • a munkafolyamatra,
 • a technológiára,
 • a munkaszervezésre,
 • a munkafeltételekre,
 • a szociális kapcsolatokra és
 • a munkakörnyezeti tényezők hatására.

A munkavédelmi szabályzat alkalmas ennek a stratégiának az írásba foglalására, valamint részét képezhetik a jogszabály szerint írásbeli rendelkezésre kötelezett területek előírásainak rögzítése is (pl. egyéni védőeszköz juttatás rendje, védőital juttatás rendje, orvosi vizsgálatok rendje, oktatások rendje), amely a munkáltatót terheli. Lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelem területén meghatározott követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse.

A munkavédelmi szabályzat bonyolultsága abban rejlik, hogy komoly előkészítő, egyeztető, összehangoló munkát igényel. A munkavédelmi szabályzatot be kell illeszteni a munkáltató szabályrendszerébe, megfelelő összhangot kell kialakítani a szervezeti és működési szabályzattal, a kollektív szerződéssel, a munkáltató egyéb szabályzataival, utasításaival.

Egyes szabályozási körök ráadásul munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek (pl. egyéni védőeszköz juttatás rendje, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje), ezért szükséges, hogy a munkavédelmi szabályzatot munkabiztonsági szakember készítse el.

Munkavédelmi szabályzat tartalma

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza mindazokat az általános követelményeket, valamint a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. A munkavédelmi szabályzat összefoglalja az adott cégre vonatkozó munkavédelmi előírásokat.

A kötelező írásos szabályozások összegyűjtése, rendszerezése mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára megkönnyíti a betartandó szabályok megismerését és gördülékeny kikereshetőségét, követhetőségét.

A munkavédelmi szabályzat kötelező tartalmi elemei:

 • Egységes és átfogó megelőzési stratégia
 • Egyéni védőeszközök juttatási rendje
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
 • Részletes oktatási tematika
 • Cég által használt nyomtatvány sablonok

A munkavédelmi szabályzat tartalma lényegében a tevékenység típusától és veszélyességi fokától függ.

Összeállításakor az alábbi fő pontokat érdemes sorra venni:

 • A munkavédelmi szabályzat hatálya
 • Ügyrend (munkavédelmi feladatok munkakörhöz kapcsolása)
 • Az alkalmazás munkavédelmi feltételei (egészségi alkalmasság, szükséges képzettség, ismeret)
 • Munkavédelmi oktatás (oktatások rendje, tematika)
 • Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatása
 • Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések (általános magatartási szabályok, személyi, szervezési intézkedések, távmunka, elsősegély biztosításának rendje, dohányzással kapcsolatos szabályok)
 • Munkavédelmi eljárások rendje (létesítés, üzemeltetési dokumentumok, műszeres és higiénés vizsgálatok rendje, kockázatértékelés, munkavédelmi ellenőrzések rendje, időszakos felülvizsgálatok)
 • Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésének, kivizsgálásának és nyilvántartásának általános szabályai, munkabaleset kártérítésének rendje
 • Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
 • Hatályba léptető rendelkezések
 • Mellékletek, iratminták
 • Vonatkozó jogszabályok jegyzéke

Természetesen ezek a szempontok, illetve a tartalmi összeállítás tevékenységtől függően változik.

Tudatos vezetőként nem akarja a véletlenre bízni cége munkavédelmi dokumentációját? A Smart Safety Solution Kft. évtizedes szakmai tapasztalattal nyújt segítséget munkavédelmi szabályzatának előkészítésében és elkészítésében.

Vegye fel velünk a kapcsolatot.