Smart Safety Solution Kft. munka- és tűzvédelmi blogja

Miből áll a tűzvédelmi előírások betartása?

Tűzvédelmi berendezések előírás szerinti karbantartása elengedhetetlen

Bármelyik iparágban is tevékenykedik a vállalata, egy biztos: a tűzvédelmi előírások betartása fontos és elengedhetetlen része a szabályos működésnek. A jogszabálynak való megfelelés, és a munkavállalók biztonsága érdekében egyaránt.

De mit is értünk „tűzvédelmi előírások” alatt?

Milyen tűzvédelmi előírásoknak kell megfelelni?

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról fogalmazza meg, hogy miből áll a tűzvédelem:

  • tűzesetek megelőzése
  • tűzoltási feladatok ellátása
  • tűzvizsgálat
  • fentiek feltételeinek biztosítása

A tűzvizsgálat hatósági tevékenység, így a gazdasági társaságok kötelezettsége a megelőzésre és a keletkezett tüzek oltásának felelősségére terjed ki.

A jogszabályi előírásokat minden vállalat esetében egyedileg kell az adott iparágban a végzett tevékenységhez igazítani, ezt általában tűzvédelmi szabályzat formájában teszik meg. (A tűzvédelmi szabályzattal kapcsolatban részletes információt talál a Tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezés szolgálatában cikkünkben.)

Tűzesetek megelőzése

A megelőzés az élet minden területén kiemelt fontossággal bír, különösen igaz ez a munkahelyi veszélyes helyzetek elkerülésére. A munkavédelemben a balesetek megelőzéséhez hasonlóan a tűzvédelemben is elsődleges hangsúlyt kell helyezni a tűzesetek megelőzésére, hiszen ez a leghatékonyabb módja a biztonságos munkavégzés fenntartásának.

Tüzek kialakulásának megelőzésére fontos a cég munkavégzési területeinek feltérképezése kockázati szempontból, az ennek megfelelő intézkedések meghatározása, megfelelő védőeszközök biztosítása, a munkavállalók oktatása és a tűzoltásra alkalmas berendezések készenlétben tartása.

Akár gyártóüzemről, akár irodáról van szó, tisztában kell lenni a tűzmegelőzésre vonatkozó szabályokkal, és azokat be kell tartani, illetve felkészültnek kell lenni egy esetleges tűzeset kezelésére – tűzoltásra vagy a tűzoltók riasztására.

Tűzvédelmi, tűzriadó gyakorlat

A megelőzésben fontos szerepet játszik a munkavállalók oktatása, hogy ismerjék munkakörük, munkahelyük tűzvédelmi előírásait és tisztában legyenek a tűzveszélyes helyzetekkel – hogy elkerülhessék azokat, illetve szükség esetén biztonságos módon lépjenek fel a tűz megfékezésére vagy értesíteni tudják a tűzoltókat.

A szabályozások ismeretén túl a tűzvédelmi oktatásnak szerves részét kell képeznie a tűzvédelmi gyakorlatoknak is.

A Tűzvédelmi Szabályzat melléklete a Tűzriadó terv. Az ebben foglaltakat (riasztás módja, riasztási rend, a terület elhagyásának módja, szükséges tennivalók, stb.) szükség szerint, de legalább évente gyakoroltatni kell az érintettekkel.

A tűzriadó gyakorlatok mellett fontosak még a tűzoltási gyakorlatok, ahol a különböző tűzoltó berendezések használatát először elméletben, azután gyakorlatban ismertetik az alkalmazottakkal, ezt követően a gyakorlatban is kipróbálhatják a tűzoltást ellenőrzött körülmények között, képzett tűzoltók közreműködésével.

Igény esetén a Smart Safety Solution Kft. az Ön vállalata tűzvédelmi feladatainak ellátásában; tűzvédelmi felmérés, tervezés és dokumentációk elkészítésén túl a tűzvédelmi gyakorlatok megszervezésében és levezénylésében is segít.

Tűzvédelmi előírások a berendezések használatára, karbantartására

A tűzoltási feladatok ellátásának felelősségéhez tartozik a megfelelő kézi tűzoltókészülékek és akár beépített tűzoltó rendszerek biztosítása (tűzoltó csapok, sprinkler rendszerek), üzemképes állapotban tartása, és a használatukról gyakorlati képzés megtartása.

A tűzoltási feltételek biztosításának része továbbá a megfelelő tűzjelző rendszer biztosítása, amely lehet beépített tűzjelző berendezés, de a telefonon történő tűzjelzést mindenkinek lehetővé kell tenni.

A tűzvédelmi berendezések karbantartása egyértelmű fontossággal bír, hiszen egy kritikus helyzetben életeket menthet a megfelelően működő jelzőrendszer vagy tűzoltó készülék.

A tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatát, ellenőrzését az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szabályozza.

Tűzvédelmi feladatait bízza szakemberre

A jogszabályok, törvények, rendeletek szövedékében nem egyszerű kiigazodni, ráadásul bizonyos feladatok ellátását jogszabály szerint csak tűzvédelmi szakértő láthatja el.

Amennyiben vállalatának nincsen tűzvédelmi szakértője, a Smart Safety Solution Kft.-re rábízhatja tűzvédelmi feladatait. Szakembereink profi módon gondoskodnak cége tűzvédelmi megfelelőségéről, míg Ön foglalkozhat üzletének más területeivel.