Smart Safety Solution Kft. munka- és tűzvédelmi blogja

Erre fog figyelni a munkavédelmi hatóság 2023-ban

Munkavédelmi hatóság ellenőrzési terv

A Technológiai és Ipari Minisztérium tavaly novemberében közzétette a munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzésekre vonatkozó 2023. évi országos hatósági ellenőrzési tervet.

2023-ban a munkavédelmi hatóságok a faipari tevékenységek vizsgálatára fordítanak kiemelt figyelmet, míg foglalkoztatás-felügyelet szempontjából a szabadsággal kapcsolatos szabályok célvizsgálatát tűzték ki.

Munkavédelmi hatósági ellenőrzés

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok:

A vizsgálatok helyszíni ellenőrzéssel valamint a munkavédelmi dokumentáció vizsgálatával történnek.

Az ellenőrzések során a munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények megvalósulása is vizsgálatra kerül.

Faipari tevékenységek vizsgálata

A faipari munkavégzések során előforduló csonkolásos vagy halált okozó balesetek illetve a bekövetkező egészségkárosodások csökkentése kap kiemelt figyelmet 2023-ban.

A terület vizsgálatának oka, hogy az 5/1993. (XII.26) MüM rendelet 1/a mellékletében felsorolt veszélyesnek minősülő munkaeszközök között több faipari gép szerepel. A faipari technológiák munkavédelmi hiányosságai miatt jellemzőek a csonkolásos balesetek.

További szakmai oka a vizsgálatnak, hogy a faipari munkák során a tevékenységből és a munkakörnyezetből származó jelentős egészségkárosító veszélyekkel és kockázatokkal kell számolni.

Ilyen veszélyek és kockázatok például:

  • határérték feletti por-, zaj- és rezgésexpozíció lehetősége
  • veszélyes anyagok/keverékek felhasználása
  • nehéz fizikai munkavégzésből adódó megterhelés
  • szabadtéri klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai

Ellenőrizendő időszak: 2022. 04. 01. – 2022. 06. 30.

III. fokú hőségriadó esetén a munkafeltételek vizsgálata

A munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, akik a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai miatt a szokásosnál is fokozottabb megterhelésnek lehetnek kitéve.

A vizsgálatot az indokolja, hogy a hőségriasztás idején a munkavállalók megterhelése, illetve igénybevétele jelentősen megnő, amely egészségüket és biztonságukat fokozottan fenyegeti. (pl.: a balesetek, a hőártalom kockázata megemelkedik)

Ellenőrizendő időszak: III. fokú hőségriasztás ideje

Saját kezdeményezésű megyei célvizsgálat

A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok által az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembe vétele alapján kiválasztott tevékenység, szakma vagy ágazat célvizsgálata.

Célja amunkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálata.

Ellenőrizendő időszak: 2022-ben megyénként meghatározott időszakokban.

Soron kívüli akcióellenőrzések

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a munkavédelmet érintő változások, rendkívüli események vagy körülmények miatt, az ellenőrzési terven felül akcióellenőrzést rendelhet el.

Rendkívüli események vagy körülmények például:

  • súlyos munkabalesetek számának növekedése
  • a munkabaleseti és foglalkozási mgbetegedések statisztikai trendjének változása
  • egyes ágazatokban bekövetkező kedvezőtlen változások
  • extrém időjárási körülmények
  • jogszabályváltozás

Foglalkoztatás-felügyelet hatósági ellenőrzés

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok:

A vizsgálatok helyszíni ellenőrzéssel, iratvizsgálattal, valamint az elektronikus nyilvántartások lekérdezésével történnek.

A szabadsággal kapcsolatos szabályok célvizsgálata

A szabadsággal kapcsolatos szabályok célvizsgálata a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében különös tekintettel arra, hogy az Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdésében rögzített munkavállalói jog tekintetében 2015 óta nem történt célvizsgálat.

Ütemezése: 2023. április

Ellenőrizendő időszak: 2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásukra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés

Célja, hogy elősegítse a munkavállalók alapvető jogainak érvényesítését, illetve csökkentse a jogkövető vállalkozások versenyhátrányát.

Ütemezése: 2023. június-július

Ellenőrizendő időszak: 2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata

Célja a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célzott ellenőrzése a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében, különös tekintettel arra, hogy ezeknek a területeknek a vállalkozásai körében az elmúlt időszakban nem történt hasonló jellegű vizsgálat.

Ütemezése: 2023. szeptember-október

Ellenőrizendő időszak: 2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.